Εργαστήριο 6.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-4-2005

ΩΡΑ: 11:30-16:30

ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ

7Η ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑ ΠΧ    Λήξη παγετώνων & Παλαιολιθικής εποχής

Χάραξη αλόγου σε λίθινο αντικείμενο Λεχώνεια Μ

Σπήλαιο Θεόπετρας

6η ‘’                  Νεολιθική Εποχή

Σέσκλο

Θεσσαλία ‘Λιμνοθάλασσα’/ κατακλυσμός Δευκαλίωνα

Προγόνου Πελασγών

Θεσσαλικές μαγούλες πρώτα ανατολική Θεσσαλία

Κεραμική αγγείων

Δίμηνη,  Ιωλκός

Λάρισα (Λόφος Φρουρίου, Γυρτώνη)

Τρίκκη, Ζάρκο

1500-800   πΧ         (Μινωικός)  Μυκηναϊκός  Αρχαϊκή Περίοδος

Αργοναυτική εκστρατεία και μετά Τρωικός πόλεμος

600 – 480 πΧ          Κλασσικών Αρχαιοτήτων – Αθηναϊκοί

Θεσσαλική Νομισματική Ενωση 500-360 πΧ

Λάρισα, Κραννών, Περαιβών, Φαρκαδόνα, Τρίκκη, Σκοτούσα, Φερρών

Α. Κοινό Θεσσαλών 360-(300) πΧ    ακμή

Α Αρχαίο Θέατρο Θεσσαλίας (Πανθεσσαλικές γιορτές     ‘Ελευθέρια’: Ιππικοί, φιλολογικοί, μουσικοί αγώνες)

350 – 160 πΧ           Κλασσικών Αρχαιοτήτων – Μακεδονική

Λάρισα, Δημητριάδα, Τρίκκη

Β.  Κοινό Θεσσαλών  196-(46) πΧ

 

160 πΧ – 395 μΧ      Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Ελληνιστική – Ρωμαϊκή

Β αρχαίο θέατρο Λάρισας / παρακμή

 

(395 μΧ)- 1453 μΧ   Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  περίοδος

( 5ος-6ος-7ος αιώνας    σκοτεινή  περίοδος

επιδρομών και λοιμών, ουσιαστικά , ΒΠ  μετά  8ο και ακμή 9ος και 10ος αιώνας)

(Γότθοι, Ούννοι, Σλάβοι /  Βλάχοι, Βούλγαροι, Νορμανδοί, Καταλανοί, Σέρβοι, Ενετοί, Αλβανοί, Τούρκοι)

1453 – 1830  μΧ           Μεταβυζαντινή περίοδος

 

(15ος – 16ος αιώνας μΧ   Αναγέννηση Ε)

1440 και 1494 Θεσσαλικές επαναστάσεις, Συμφωνία Ταμασίου

τοπικές ορεινές Θεσσαλικές κοινότητες με αυτονομία

Αγραφα, Ολύμπου, Κισσάβου, Πηλίου

(17ος -18ος αιώνας μΧ     Διαφωτισμός Ε)

Αλέξανδρος Ελλάδιος,  Ρήγας Βελεστινλής

1830 – 1930 και 100 χρόνια πρίν τρέχον έτος 1905  100 έτη μετά,

 

ΝΕΩΤΕΡΩΝ

1881   Απελευθέρωση Θεσσαλίας

1907   Μ. Αντύπας, ΣΣ Καρδίτσας, Κιλελέρ Λάρισας

17ος-20ος Αιώνας  Λαϊκός Πολιτισμός

(Λαογραφία, ήθη, έθιμα, μουσική, χορός, τραγούδι, εργαλεία οικιακής και αγροτικής χειροτεχνίας)

Αναλυτικότερη περιγραφή της Ιστορικής και Πολιτιστικής Περιόδου της Θεσσαλίας θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συνέδριο στις 3-4 Ιουνίου 2005 .

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

1. SWOT ANALYSIS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ :

1.   Πόροι από Δ΄ ΚΠΣ Θεσσαλία.

 1. 2. Ανάδειξη των  παραδοσιακών, περιφερειακών και τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 2. 3. Ενδιαφέρον ΕΕ για προστασία και ανάδειξη πολιτισμού και συσχέτιση όλων των πολιτικών με τον πολιτισμό μέσω του Ευρωσυντάγματος και προτεραιότητα έναντι ανταγωνισμού με αναγνώριση πολύ-πολιτισμικότητας λαών
 3. 4. Επέκταση άρθρου 30 της Συνθήκης Μάαστριχτ για την ΕΕ και άρθρου 151 της Συνθήκης ΕΕ/Μ: Η ΕΕ θα συμβάλλει στην άνθηση των πολιτισμών των λαών των κρατών μελών, με σεβασμό στην Εθνική και Περιφερειακή ποικιλομορφία και παράλληλη ανάδειξη της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 4. 5. 500 εκ. ευρώ ετησίως συν ΚΠΣ Γ (Ελλάδα 1000 εκ. ευρώ)η 5% ΚΠΣ μέσω  Θεσμικών πρωτοβουλιών, (οδηγία για τηλεόραση χωρίς σύνορα και πνευματικά δικαιώματα 2001, διεθνής συμφωνία Κοτονού & Γρανάδας  ΕΕ και 77 χωρών, Unesco)  ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ  soft  των φορέων διαχείρισης Πολιτισμού ΕΤΠΑ
 5. 6. Προγράμματα Χρηματοδότησης, ενδεικτικά αναφέρονται:‘Πολιτισμός 2000’, TENtelecom, Πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας, life, Ιnterreg, Urban, Leader, ΠΟΠ- ΕΠΠΕ – βιολογικά FEOGA, Πολιτιστικές πρωτεύουσες, αδελφοποίηση πόλεων, υποστήριξη δράσεων Προστασίας μειονοτικών τοπικών γλωσσών 50 εκ, Δίκτυο Διατήρησης μνήμης αμάχων κατά του πολέμου -Δράκεια,  Yearly week of Netdays, Debora Renaissance / e-learning, Sokrates, Mediterranean youth, Αrtiste, eContent languages & literature translation, eCulture, υποτροφίες, ΟΑ Μedia Plus ΜΜΕ
 6. 7. Δικτύωση του πολιτισμού της Ευρώπης των λαών και της Πολυπολιτισμικότητας (Cinema Euromed-arab/UrbanΝet  EU-LATIN-ASIA/Εuropean Border Breakers ) περιβάλλοντος και απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα της  ΕΕ (εκτός ερασιτεχνικής δημιουργίας, 10 εκ. επαγγελματίες στον πολιτισμό της ΕΕ θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής, λογοτεχνίας, κα)
 7. 8. Ενίσχυση εταιρικών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων συγχρηματοδοτήσεων:ΜΚΟ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΜΜΕ (σύνδεση καινοτομίας-αγοράς)
 8. 9. Δυνατότητες προώθησης της διπλωματίας μέσω του πολιτισμού.

10. Δυνατότητα αξιοποίησης παραδοσιακών τοπίων στα πλαίσια της αειφορίας.

11. Δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, προώθηση καινοτομικών δράσεων στον τομέα του πολιτισμού.

 

ΑΠΕΙΛΕΣ:

1.   Τελευταίο ΚΠΣ.

 1. 2. Χαμηλό % του πολιτισμού ΠΔΕ.
 2. 3. Ένταξη στον ΠΟΕ του Πολιτισμού στο άρθρο και πίεση προς ΕΕ για αντιμετώπιση όχι ως δημόσιο αγαθό αλλά απελευθέρωση ΡΤ τομέα.
 3. 4. Κυριαρχία λογικής ομογενοποίησης ή σύγκρουσης πολιτισμών.
 4. 5. Περιβαλλοντική και κλιματολογική κρίση.

ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

1. Απουσία περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδιασμού (Master Plan) των  φορέων διαχείρισης  υποδομών και πολιτιστικών αγαθών.

 1. 2. Ελλιπής βιβλιογραφία και μη συστηματική διαχρονική καταγραφή πολιτιστικού πλούτου και δυναμικού.
 2. 3. Ελλιπής αξιολόγηση και τεκμηρίωση της σημαντικότητας πολιτιστικών στοιχείων, δομών και προτεραιοτήτων Θεσσαλίας  από φορείς πολιτισμού.

 

 

 1. 4. Συγκριτικά με ευρωπαϊκή εμπειρία αδύναμη στην Ελλάδα η συμμετοχή των ΟΤΑ στην διαχείριση του πολιτισμού.
 2. 5. Θεσμικές δυσλειτουργίες, αποσπασματικότητα, συντεχνιακή προσέγγιση  και μη διεπιστημονική και δι-επαγγελματική συνεργασία  σε σχεδιασμό και υλοποίηση των δημόσιων, ΟΤΑ, ιδιωτών και ΜΚΟ ως φορέων διαχείρισης πολιτισμού.
 3. 6. Ανεπαρκής και αναποτελεσματική  θεματική δικτύωση πολιτιστικών χώρων και μη ένταξη τους σε πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές.
 4. 7. Μη επαρκής στήριξη, προώθηση και δικτύωση  καλλιτεχνικών και  παραδοσιακών δραστηριοτήτων .
 5. 8. Οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες και ελλιπής στήριξη των εθελοντικών πολιτιστικών συλλογικών φορέων.

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Α. ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 1. 1. Χρηματοδοτήσεις από ΚΠΣ και άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 2. 2. Μνημεία:προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά ,νεώτερα.
 3. 3. Μουσεία
 4. 4. Παραδοσιακοί  οικισμοί.
 5. 5. Πλούσιο αρχαιολογικό, λαογραφικό και ιστορικό υλικό.
 6. 6. Λαϊκή τέχνη-Χειροτεχνία.
 7. 7. Σημαντικά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (10 κατοχυρωμένα και 15 προς κατοχύρωση κυρίως ΕΠΠΕ).
 8. 8. Σημαντική βιοποικιλότητα.
 9. 9. Ιστορία εθνικών, τοπικών και κοινωνικών αγώνων  για επιβίωση και ακμή.

10. Άυλος Πολιτισμός

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. 1. Εικαστικά Κέντρα .
 2. 2. Ύπαρξη Πολιτιστικών Υποδομών και Φορέων (σύλλογοι, οργανισμοί, ΔΗΠΕΘΕ, Μουσεία κ.α.).

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-13 :

Προστασία,  ανάδειξη, αειφορική διαχείριση  των πολιτιστικών πόρων και ανθρώπινου πολιτιστικού δυναμικού της  Θεσσαλίας  με στοχεύσεις:

 

 1. 1. Tην δικτύωση των θεματικών και χωρικών ενοτήτων: ιστορικά μνημεία (κινητά και ακίνητα), τοπικά προϊόντα, πολιτιστικές υποδομές και καλλιτεχνική δημιουργία, για τη διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρόμων και ένταξη τους στις θεσσαλικές και ευρωπαϊκές τουριστικές και θεματικές διαδρομές.
 2. 2. Tη διατήρηση θεσσαλικής ταυτότητας των κατοίκων και των δραστηριοτήτων τους.
 3. 3. Δια βίου εκπαίδευση στους τομείς του πολιτισμού.

 

Με προγραμματική σύνδεση με τους λοιπούς άξονες 2007-13 : επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα θεσσαλικών τροφίμων και άλλων ποιοτικών προϊόντων,  προστασία και ορθολογική διαχείριση του θεσσαλικού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και απασχόλησης, βελτίωση υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, βελτίωσης της ικανότητας διοίκησης της αλλαγής. με δράσεις  ενίσχυσης  ενδοπεριφερειακής,  διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ανταλλαγή εμπειριών, καλών  πρακτικών και δικτύωσης  σε  περιφερειακό, εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2000-6:

Προτεραιότητα στις  ενδοπεριφερειακές  πρώτα και ακολούθως διαπεριφερειακές θεματικές δικτυώσεις με  έμφαση στις αρχές επιχειρησιακού διεπιστημονικού σχεδιασμού και αειφορικής διαχείρισης αξιοποίηση της δυνητικής συμβολής του πολιτισμού στην διακριτότητα -  διαφοροποίηση στρατηγικής τροφίμων, τοπικών ποιοτικών προϊόντων,  φυσικού περιβάλλοντος και τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 1. Ανάδειξη υποδομών για διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρόμων (προϊστορικά, κλασσικά, βυζαντινά, νεώτερα μνημεία / ενδιαφέροντες οικισμοί / χώροι παραγωγής παραδοσιακών  και ποιοτικών προϊόντων, τροφίμων και λαογραφικού και ιστορικού υλικού/ περιοχές ιδιαιτέρου κάλλους)

 

 1. Αντιστοίχιση με τις  αναπτυσσόμενες  τουριστικές διαδρομές του  θεσσαλικού  τόξου  (Ενδεικτικά αναφέρονται:Σποράδες – Πήλιο -  Κίσαβος – Τέμπη – Όλυμπος -  Μετέωρα- Ασπροπόταμος – Πίνδος – Μεσοχώρα – λίμνη Πλαστήρα – Σμόκοβος)   και των δυνητικών εξαγωγικών θεματικών διαδρόμων ( προς Βαλκάνια – Ευρώπη).

 

 

2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2.1. 21 ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1ου , 2ου, 3ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 13  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ: (ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ)

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Σπίτια, εκκλησίες-μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια, καλντερίμια, βρύσες, ιστορικές βιβλιοθήκες, ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μύλοι κ.α.

 

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΖΑΓΟΡΑ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ, ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, ΛΑΥΚΟΣ

 

ΛΑΡΙΣΑ,  ΤΥΡΝΑΒΟΣ,  ΕΛΑΣΣΟΝΑ,  ΦΑΡΣΑΛΑ,  ΑΓΙΑ,   ΓΟΝΝΟΙ,  ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ,

ΣΤΟΜΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ –ΝΕΟΧΩΡΙ  (ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ), ΣΜΟΚΟΒΟΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΜΕΣΟΧΩΡΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ

 

 

2.2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 56 (ΕΠΑΕ)

ΜΑΓΝΗΣΙΑ: 24 ΠΗΛΙΟΥ, ΑΝΑΒΡΑ ΟΘΡΥΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΤΕΜΠΗ, ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ, ΚΑΡΥΤΣΑ, ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΚΑΡΥΑ, ΛΙΒΑΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ:  ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΕΛΑΤΗ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΖΑΡΚΟΣ, ΟΙΧΑΛΙΑ (ΝΕΟΧΩΡΙ)

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΔΡΟΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ, ΑΡΓΙΘΕΑ, ΡΕΝΤΙΝΑ, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ, ΑΓ. ΓΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΛΙΑ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10+15)

 • ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Φέτα και Τυροκομικά ποπ και υποβολή κατσικάκι & Αρνάκι ΠΟΠ)
 • ΡΑΨΑΝΗ (ΟΠΑΠ)
 • ΚΡΑΝΕΑ ΟΛΥΜΠΟΥ (Τοπικός Οίνος)
 • ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ (ΟΠΑΠ)
 • ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΟΠΑΠ)
 • ΠΗΛΙΟΥ (ΠΟΠ εληά)
 • ΖΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΠ Μήλα)
 • ΠΗΛΙΟΥ (φιρίκια υποβολή ΕΠΠΕ)
 • ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ Τ. ΛΙΜΝΗΣ (πατάτα υποβολή ΠΟΠ)
 • ΑΙΓΑΝΗ – Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ (υποβολή ακτινίδιο ΠΟΠ)
 • ΠΗΛΙΟΥ τοπικά  υφαντά, κεραμικά,  γλυκά και τρόφιμα ΑΣΟ Γυναικών υποβολή  ΕΠΠΕ
 • ΤΡΙΚΑΛΩΝ αλλαντικά χοιροτροφίας υποβολή ΕΠΠΕ
 • ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΛΜΥΡΟΥ υποβολή ΠΓΕ Αμυγδάλων
 • ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Υποβολή ΠΟΠ Μήλων
 • ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ τοπικά γλυκά ΑΣΟ Γυναικών

 • ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Φέτας, Ελασσόνας, Κρασιού Αμπελώνα, ελιάς Αργαλαστής, Ψαράδικη βραδιά Αγριάς, σαρδέλας Στόμιου, Τσίπουρου Τυρνάβου-Κατηχωρίου, Κερασιού και μήλου Αγιας

 • ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ: Καρναβάλι Τυρνάβου-Καλαμπάκας, Πηλιορείτικος  Γάμος κα

 • ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΗ 2000 (αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ Εθνικός Δρυμός Ολύμπου- Kάρλα-Μαυροβούνι-Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων, αρμοδιότητας ΠΕΠΘ Λίμνη Πλαστήρα, Κύκλωμα Ασπροποτάμου-Κόζιακα, Καλαμπάκα-Μετέωρα, Κ. Ολυμπος – Τέμπη – Αισθητικό Δάσος Οσσας, Πήλιο)
 • Περιοχές ολοκληρωμένης παραγωγής
 • Περιοχές βιολογικών προϊόντων

2.4. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

 • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ: Λαογραφικό Μουσείο Λ, Β  και 60 Ιστορικά &  Λαογραφικά  Υπαίθρου

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Μουζακίου, Μακρυνίτσας, Αγιάς & Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • ΚΕΝΤΡΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Πανεπιστημιακού δάσους Περτουλίου, Οσσας

 • ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Κάρλας,  Κερασιάς, Μεσοχώρας, Σμοκόβου, Καλλιπεύκης, Παραπόταμοι,  Δέλτα Πηνειού, Λιμνοδεξαμενές ορεινών όγκων.

 • ΕΓΚΑΤΕΛΛΕΙΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:
 • Τσαλαπάτα, Τραινάκι Πηλίου, Μύλος Λάρισας,  Κρατικό Εργοστάσιο Ξύλου Τρικάλων, Λατομεία σε αποκατάσταση, χωματερές σε αναμόρφωση – αποκατάσταση
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ  ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πινακοθήκες Λάρισας, Βόλου, Ν. Ιωνίας, Εικαστικά Κέντρα, Ποίηση, Λογοτεχνία, Θεσσαλικό Θέατρο, Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας, Γιορτές Πηνειού, Ερασιτεχνική δημιουργία τραγουδιού, μουσικής, χορού κα

2.5. ΤΟΠΟΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Κτίρια ή περιοχές όπου διαδραματίστηκαν ιστορικά γεγονότα ή γεγονότα με ιστορική αξία, ενδεικτικά αναφέρονται: Μονή Αγίου Δημητρίου στα Μετέωρα, Κιλελέρ κ.α.

 • Κτίρια ή περιοχές που κατοικήθηκαν από σημαντικά ή ιστορικά πρόσωπα, ενδεικτικά αναφέρονται: Οικία Παπαδιαμάντη, Κτίριο Γκλαβάνη κ.α.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ

 

 

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 1).

 

Α.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α & Β ΩΣ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΜΕΑ (1.ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ, 2. ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, 3. ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ)

 

Α.2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ-  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ONGOING (1.ΥΨΗΛΗ, 2. ΜΕΤΡΙΑ, 3. ΧΑΜΗΛΗ)

 

 

Β. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΔΕΠΘ.

 

 
 

Β. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΔΕΠΘ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α & Β ΩΣ ΠΡΟΣ NEA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΜΕΑ

(1.          ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ, 2. ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, 3. ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ)

Α/Α Νέες Δράσεις Αξιολόγηση σημαντικότητας δράσεων ως προς τη  νέα στρατηγική τομέα 2007-2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑΣ

1

Υψηλή

Συμβολή

2

Μέτρια

Συμβολή

3

Χαμηλή

Συμβολή

1. Αποκαταστάσεις όψεων κτιρίων με εγγύτητα σε Ιστορικούς και μουσειακούς  χώρους.

Χ      
2. Ανάδειξη σπηλαίων Θεσσαλίας.

Χ      
3. Επιχειρησιακά Σχέδια υποδομών πολιτισμού & Marketing Plan φορέων διαχείρισης Πολιτισμού.

Χ      
4. Θεματική και Χωρική Δικτύωση με ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή διάσταση (π.χ. πολιτιστικών διαδρομών, εκθετηρίων και πολιτιστικών χώρων).

Χ      
5. Ανασύσταση ή δημιουργία αυτοτελών χώρων ή και οικισμών προβολής παραδοσιακού τρόπου ζωής και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.

Χ      
6. Δημιουργία – Στήριξη – Δικτύωση υποδομών και φορέων πολιτισμού και πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών.

Χ      
7. Δια βίου εκπαίδευση στον τομέα του πολιτισμού.

Χ      
8. Εφαρμογές Η/Υ για πληροφόρηση (Info kiosk, gis πολιτιστικών χώρων) και  για καταγραφή και αναπαράσταση (2D, 3D). X      
9. Δημιουργία εργαλείων για προβολή και διάδοση πολιτιστικών στοιχείων (CD, DVD ROM, εκδόσεις) και χρήση τους σε εκθέσεις, σχολεία, πανεπιστήμια κ.α. X      
10. Χρήση τεχνολογιών αιχμής για συντήρηση εκθεμάτων (αρχείων, φωτογραφιών, λαογραφικού υλικού, αρχαιολογικού υλικού κ.α.) σε σύνδεση με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο τομέα της συντήρησης. X      

11.

Διασφάλιση προσβασιμότητας στους χώρους πολιτισμού από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες π.χ. ράμπες, μακέτες, οπτικοακουστικά μέσα κ.α.

Χ      
12.

Δημιουργία Μουσείου Αφής ή τμήματος Αφής σε Μουσείο.

Χ      

 

 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

«Δημιουργία – Στήριξη – Δικτύωση υποδομών και φορέων πολιτισμού και πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΟΜΗΣΗ –ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Δ΄ ΚΠΣ

«Δημιουργία – Στήριξη – Δικτύωση

υποδομών και φορέων πολιτισμού και πολιτιστικών αγαθών

με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών»

1.ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η Συνθήκη του Μάαστριχ και το άρθρο 151 της Συνθήκης της Νίκαιας θέτουν τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα υπογραμμίζουν την σημασία και αναγκαιότητα της ανάδειξης και διατήρησης του πολιτισμού των περιφερειών. Βασικός στόχος για τη δημιουργία, στήριξη και δικτύωση των πολιτιστικών υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι:

 

 • η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
 • η μείωση της ανεργίας,
 • η υποστήριξη του πολιτισμού με τη δια βίου εκπαίδευση των όσων τον υπηρετούν,
 • η υποστηρικτική παρουσία και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών
 • η εισαγωγή της καινοτομίας στη διοίκηση, διαχείριση και παραγωγή του πολιτισμού,
 • η προστασία και ανάδειξη του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • η ανάδειξη της καλλιτεχνικής εικαστικής και αρχιτεκτονικής δημιουργίας,
 • ο διαρκής ενδοπεριφερειακός και διαπεριφερειακός διάλογος για την προβολή και δικτύωση των φορέων που υπηρετούν τον πολιτισμό.

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΣΣΑ:

(1., 2., 3) & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε αντίθεση με τις λοιπές περιφέρειες της ΕΕ, δεν είναι μόνο μία περιφέρεια με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα. Συνάμα διαθέτει μοναδική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Η δημιουργία, στήριξη και δικτύωση των πολιτιστικών υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα αποτελέσει το θεμέλιο για οποιαδήποτε περαιτέρω δράση προστασίας και ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής με τεράστιες θετικές προεκτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, κυρίως όμως τον τριτογενή τομέα. Η οριζόντια αλλά και η καθετοποιημένη προώθηση του πολιτισμού θα αποτελέσει σημαντικότατο στοιχείο προστιθέμενης αξίας για την εκπαιδευτική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξή της, σε μια μεταβατική εποχή για την σύγχρονη ΕΕ. Κατά συνέπεια, η συστηματική ανάπλαση, αναδιοργάνωση, λειτουργία, προώθηση και δικτύωση των πολιτιστικών υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα εξασφαλίσει την ανάδειξη του δεύτερου σημαντικού παράγοντα ανάπτυξής της, του τριτογενούς τομέα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Καταλήγοντας, η σημαντικότητα της δράσης είναι υψίστης σημασίας και προτεραιότητας.

 

3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΑΞΟΝΑ  Δ  ΚΠΣ:

(1.ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ, 2. ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ, 3. ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ)

 

1. Ανταγωνιστικότητα 2
2. Βιώσιμη διαχείριση του Αστικού και φυσικού Περιβάλλοντος 1
3. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και Απασχόλησης 1
4. Βελτίωση Υπηρεσιών Γενικού Ενδιαφέροντος-πολιτισμού 1
5. Βελτίωση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης 2
6. Ενίσχυση δράσεων διαπεριφερειακής συνεργασίας 1

4.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                                                                                        ΒΑΡΥΤΗΤΑ%

1. Ένταξη στο γενικότερο Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης των πολιτιστικών διαδρομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάδειξη των πολιτισμικών υποδομών της.

 

10%
2. Συμπληρωματικότητα με τις τουριστικές διαδρομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

10%
3. Βαθμός Πολιτιστικής σημαντικότητας των υποδομών σε ενδοπεριφερειακή κλίμακα για την διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

25%
4. Βαθμός Πολιτιστικής Μοναδικότητας των πολιτιστικών υποδομών σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

 

10%
5. Εξασφάλιση προϋποθέσεων για δια-βίου εκπαίδευση και επαγγελματική διαβίωση των απασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμικών υποδομών.

 

10%
6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στις πολιτιστικές υποδομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

15%
7. Ίδια συμμετοχή (25%) Ιδιωτών, ΜΚΟ, ή Ο.Τ.Α. 20%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

 

 • Να εξεταστεί η καινοτόμος διάσταση της δράσης από τους εμπειρογνώμονες και η ενσωμάτωσή της στα κριτήρια.
 • Τα 3,4 στην περίπτωση των χαρακτηρισμένων κτιριακών υποδομών αξιολογούνται σε αντιστοίχηση με τον χαρακτηρισμό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και στην περίπτωση των κτιρίων για ανακατασκευή η μετατροπή τους σε αντιστοίχιση με το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Σχέδιο / Master Plan του ΟΤΑ και την μελέτη ανάπλασης σύμφωνα με το ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ του Ν. 2742/9.
 • Τα 1, 5 και 6 είναι κριτήρια αποκλεισμού.
 • Θα υπάρχει έγγραφη δέσμευση του ΤΔ ΟΤΑ για τα ιδιωτικά κτίρια και του αρμόδιου φορέα για την καταβολή των ίδιων πόρων για επιπλέον εργασίες ή δαπάνες για λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
 • Ενέργειες προώθησης, δικτύωσης και διάχυσης των δράσεων.

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ (κατά περίπτωση) :

 1. Μελέτη προώθησης της καινοτομίας στη δημιουργία, στήριξη (διοίκηση και διαχείριση), δικτύωση και προώθηση των πολιτισμικών υποδομών.
 2. Μελέτη εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στη δημιουργία, στήριξη (διοίκηση και διαχείριση), δικτύωση και προώθηση των πολιτιστικών υποδομών.
 3. Μελέτη λειτουργίας των πολιτιστικών υποδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του  Πρωτοκόλλου Κιότο.
 4. Μελέτη ανάπτυξης των πολιτιστικών υποδομών στα πλαίσια της διαρκούς βιώσιμης ανάπτυξης.
 5. Μελέτη /σχέδιο προώθησης των πολιτιστικών υποδομών που θα προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο – Master Plan για τη δημιουργία και στήριξη των Πολιτιστικών Υποδομών της Θεσσαλίας σε ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
 6. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό και να συνοδεύονται από τεκμηριωμένες μελέτες σκοπιμότητας –βιωσιμότητας και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

 

6. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ), ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ:

α. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας καθώς και πολίτες από την υπόλοιπη ΕΕ, ιδιοκτήτες υπαρχόντων πολιτιστικών υποδομών, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (πχ. τουριστικές επιχειρήσεις).

β. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ο.Τ.Α., ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων, αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων.

γ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες Συμβούλων, ΜΚΟ

δ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΓΑ για οικισμούς Υπαίθρου, ΔΙΣΧΑ για αστικά κέντρα, Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο. και σε ειδικές περιπτώσεις ιδιώτες

ε. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΥΠ.ΠΟ., Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο., ιδιωτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

στ. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο., Κοινοπραξίες ΥΠ.ΠΟ., Ο.Τ.Α και ιδιωτών

 

7 . ΠΟΙΑ Η Α. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Β. Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ):

1. ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:

Α.  Έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων που διαχειρίζονται τις υποδομές πολιτισμού (π.χ. Ο.Τ.Α. και Μ.Κ.Ο.) που ασχολούνται συστηματικά με τη διατήρηση και λειτουργία των πολιτιστικών υποδομών και έρχονται σε επαφή με τον καταναλωτή του πολιτισμού.

Β.  Ενημέρωση και ενεργοποίηση φορέων Ο.Τ.Α, ΜΚΟ, Παραρτημάτων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που επιβλέπονται από το ΥΠΠΟ, ιδιωτικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην βιομηχανία του πολιτισμού.

 

2. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ:

Περιοριστικό Νομοθετικό Πλαίσιο Δράσης: Δεσμεύσεις, προϋποθέσεις, επιπτώσεις μη υλοποίησης της δράσης

Α.  Έλλειψη ΝΠ προδιαγραφών ίδιας συμμετοχής .

Β.  Θέσπιση προδιαγραφών για την ανάπτυξη και στήριξη των πολιτιστικών υποδομών που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., Παραρτήματα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που επιβλέπονται από το ΥΠΠΟ με συμμετοχή ιδιωτών.

 

3. ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Α.  Έλλειψη Επιχειρησιακού Σχεδίου και μελετών αναπλάσεων από τους Ο.Τ.Α.

Β.  Καινοτόμες προδιαγραφές για την διαχείριση των πολιτιστικών υποδομών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (αειφόρος ανάπτυξη, χρήση νέων τεχνολογιών, προώθηση των άρθρων της Συνθήκης του Μάαστριχ, της Νίκαιας, της Λισσαβόνας και του Κυότο)

 

4.ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:

Αξιολόγηση συμμετοχής ΜΚΟ, πολιτών και καθορισμός του υπάρχοντος επιπέδου και μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων

Α.  Έλλειψη οργανωμένης δικτύωσης των φορέων διαχείρισης και λειτουργίας των πολιτιστικών και των διεπιστημονικών φορέων, ελλιπής ενημέρωση των εναλλακτικών μεθόδων δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης πολιτισμικών υποδομών

Β.  Δημιουργία κινήτρων για τη συμμετοχική παρουσία στη δημιουργία, στήριξη και διαχείριση πολιτιστικών υποδομών

 

8. ΠΟΙΑ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1),    Η  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (2),  ΕΠΙΠΤΩΣΗ+- (3)  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Δ ΚΠΣ:

α. ΑΞΟΝΩΝ:

Προσδίδει προστιθέμενη αξία σε πολιτιστικές υποδομές του Άξονα 4 και πολλαπλασιαστικότητα επενδύσεων του Άξονα 1 (τουριστικών ΜΜΕ) και του άξονα 3.

 

β. ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Ενισχύει την πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων, συντείνει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτιώνει την ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλίας, συντείνει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά % πού είναι διαρκώς αυξανόμενο σε διεθνή επίπεδα προβάλλοντας σπάνια πολιτιστικά αποθέματα των αστικών, αγροτικών, ορεινών και παραθαλάσσιων περιοχών.

 

9.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΗ

(Τιμές βάσης –Τιμές Στόχου)

1. ΕΚΡΟΩΝ (μετρησιμότητας δράσης ΤΔΕ/ΟΠΣ) :

Αριθμός νέων πολιτιστικών υποδομών που θα δημιουργηθούν, αριθμός πολιτιστικών υποδομών που θα υποστηριχθούν, αριθμός πολιτιστικών υποδομών που θα ενταχθούν σε δίκτυα προώθησης και πληροφόρησης, αριθμός απασχολούμενων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ :

Ένταξη πολιτιστικών υποδομών σε δράσεις δημιουργίας και λειτουργίας ανάπλασης με γνώμονα την αειφορία, την εισαγωγή της καινοτομίας, την χρήση νέων τεχνολογιών, την δια-βίου εκπαίδευση των εμπλεκομένων στη διαχείριση του πολιτισμού

 1. 3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ :

Άμεση συμβολή στην απασχόληση / Συμβολή στην αύξηση των τουριστών επισκεπτών κατά % γενικότερα και του πολιτιστικού τουρισμού ειδικότερα/ Επενδύσεις πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα

(προώθηση της απασχόλησης, ΑΕΠ, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, ισότητα ευκαιριών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών)

 

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Η ΕΡΓΟΥ (Βάση δείκτη Εκροών)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Α.  Στους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς φορείς ΟΤΑ και ΜΚΟ έως 75% ΔΔ για προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, ως δημόσιο αγαθό χωρίς τιμολόγηση πρόσβασης από πολίτες και πλήρη κάλυψη λειτουργικών δαπανών από τους φορείς για 20 έτη.

Β. Έως 100.000 ευρω ενίσχυση σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις με τιμολόγηση κάλυψης λειτουργικών χωρίς παραγωγή εσόδων >20% ΠΟΥ με αντίστοιχο εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης χώρας (& άνω 100.000 ευρώ στην κατηγορία Γ).

Ανεξαρτήτως περιοχών.

Γ.  Με παραγωγή εσόδων σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις > 20% ΠΟΥ Επένδυσης ενίσχυση 50% ΕΕ – 50% Κράτους μέλους και % ενισχύσεις αναπτυξιακού Νόμου η αντίστοιχου εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης από ΕΕ και χώρα, σε συνάρτηση με Περιφερειακό Χάρτη ενισχύσεων.

Δ. Σχεδιασμό και υποβολή διακρατικών προτάσεων που θα προκύπτουν από τις δράσεις δικτύωσης και διάχυσης 15% επί του προϋπολογισμού.

 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΣΗΣ Η ΕΡΓΟΥ

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση παραγωγής και έλεγχος σημαντικότητας εσόδων Άρθρου 29(4) καν. ΕΕ 1260/99
 • Κόστος Επένδυσης χχχχχχχχχχχχχ  ευρώ
 • Εκθέματα ανεκτίμητης αξίας

 

 

Α. Προϋπολογισμός ΕΞΟΔΩΝ από φορέα λειτουργίας:

1. Ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας: Εργάτες χ  ευρώ = χχχχχ ευρώ

μ.κ                                   Φύλακες χ χ χχχχχχ ευρώ=   χχχχχχ ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ                            χχχχχχχ ΕΥΡΩ

 1. 2. Ετήσια δαπάνη για εργασίες συντήρησης:

Συντήρηση κτιρίων, καθαρισμοί                                           χχχχχχ ευρώ

Συντήρηση εξοπλισμού                                                       χχχχχχ ευρώ

Μ.Κ                                     ΣΥΝΟΛΟ                               χχχχχχ ΕΥΡΩ

3. Ετήσια λειτουργικά Έξοδα:

Φωτισμός                              χχχχχχ ευρώ

Θέρμανση                              χχχχχχ ευρώ

Υδρ. – Αποχ.                          χχχχχχ ευρώ

ΟΤΕ                                     χχχχχχ ευρώ

Αναλώσιμα                            χχχχχχ ευρώ

Υλικό προβολής                     χχχχχχ  ευρώ

ΣΚ                               ΣΥΝΟΛΟ                              χχχχχχχ ΕΥΡΩ

 

Β. Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ από φορέα λειτουργίας:

Προβλεπόμενο έτος έναρξης λειτουργίας ιστορικού χώρου:

 

Προβλεπόμενα ετήσια έσοδα από ενοικίαση αναψυκτηρίου χχχχχχ  ευρώ ετησίως

 

Αξία συνολικών ακαθάριστων ετήσιων εσόδων πωλητηρίου χχχχχχχ ευρώ ετησίως (χχχχχχ επισκέπτες ετησίως χ Χ ευρώ έκαστος)

 

Ανάλυση Χρηματοροών 2007-2027  (NPV δαπανών 2007-8 και καθαρών ετήσιων  εσόδων  με προεξοφλητικό επιτόκιο 6%, 7%, 8% για 20 -2 έτη 2009-2027)

 

Έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων (για προσδιορισμό βιωσιμότητας και  % ενίσχυσης)

 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ως ανωτέρω

 

Με ανάλυση ευαισθησίας 2ου σεναρίου – 10% καθαρά έσοδα επί βασικού σεναρίου

‘’                                     3ου σεναρίου  + 10% αύξηση προϋπολογισμού έργου επί βασικού σεναρίου

‘’                                     4ου σεναρίου  -10% ΚΕ και +10% ΠΟΥ επί βασικού σεναρίου

(Η υπολειμματική αξία των έργων δεν προστίθεται στα καθαρά έσοδα)

 

3 Σενάρια R/C = + ΒΙΩΣΙΜΟ / ΟΚ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

< 20% Κόστους Επένδυσης/μη παραγωγή σημαντικών εσόδων (ενίσχυση 75% ΕΕ και 25% Χώρα)

η ΙRR > % προεξοφλητικού επιτόκιου

Σύμφωνα με οδηγίες 13233/ΕΥΣ1550/555,  5/3/2004 εγκυκλίου ΥΠΟΙΚΟ / παραρτήματα & πίνακες excel

 

         
         
         

 

 

3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ:

de minimis προσόψεις με 70% ενίσχυση

ΔΕ 100% ο Εκθεσιακός Μουσειακός Χώρος

 

 

 

 

 

4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (30%) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (άμεση καταβολή η δανεισμός)

ΔΗΜΟΣΙΑ             ΔΑΠΑΝΗ      
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
         

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΕΝΤΟΣ 2007-13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ΔΔ            
ΙΣ            

Eπίπτωση σε N+2,   Δ ΠΕΠΘ

Ζ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ:

α. Εφαρμογή προτεραιοτήτων στην επιλογή πολιτιστικών υποδομών ως προς την δημιουργία, στήριξη, δικτύωση και προώθηση.

 

β. Βιώσιμη / αειφόρος πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη.

1. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 • Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την δημιουργία, στήριξη και προώθηση πολιτισμικών αγαθών.
 • Θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των ΜΚΟ.
 • Περιφερειακή συγκρότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Περιφερειακή Δ/νση Απασχόλησης.
 • Υποστήριξη φορέων και δήμων στην ωρίμανση.

2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Νομοθετικό πλαίσιο για κοινοπραξίες.

 

 

3. ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ:

 

 • Δημιουργία Master Plan για τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Διαγωνισμός για τη συγγραφή σύνοψης για την ιστορία της Θεσσαλίας.
 • Βιβλιογραφία.

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο 7: Βελτίωση δημόσιας διοίκησης

Στρατηγικός στόχος είναι η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης σε επιτελικό φορέα, ευέλικτο και ικανό να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των φορέων διαχείρισης υποδομών και πολιτιστικών αγαθών, ένα από τα αδύνατα σημεία στην δικτύωση και διαχείριση των πολιτιστικών υποδομών σήμερα.

 

Εργαστήριο 8: Διαπεριφερειακή – Διασυνοριακή συνεργασία

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών θα συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη των παραδοσιακών, περιφερειακών και τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Εργαστήριο 9: Ενδοπεριφερειακή συνεργασία

Από τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, η ενεργοποίηση δημόσιων, ιδιωτικών, επιστημονικών κλπ φορέων για τον επιτελικό συντονισμό της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας και η από κοινού ανάληψη δράσεων μεταξύ φορέων της περιφέρειας σε θεματικά επίπεδα. Όλα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου (Master Plan) των φορέων διαχείρισης υποδομών και πολιτιστικών αγαθών.

 

Εργαστήριο 10: Κοινωνία της πληροφορίας

Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού όπως

«Εφαρμογές Η/Υ για πληροφόρηση (info kiosk, gis πολιτιστικών χώρων) και για καταγραφή και αναπαράσταση (2D, 3D)» και

«Δημιουργία εργαλείων για προβολή και διάδοση πολιτιστικών στοιχείων (CD, DVD ROM) και χρήση τους σε εκθέσεις, σχολεία, πανεπιστήμια κ.α.»

εξαρτώνται αποκλειστικά από την Κ.τ.Π.,

ενώ κάποιες άλλες όπως

«Δημιουργία – Στήριξη – Δικτύωση υποδομών και φορέων πολιτισμού και πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών» και

«Δια βίου εκπαίδευση στον τομέα του πολιτισμού»

θα βοηθηθούν σημαντικά.

 

 • Βιβλιογραφία

ΑΠΟ ΠΣΣΑ

ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕ

ΑΠΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΑΠΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ  ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟ  ΑΡΧΕΙΑ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΥΠΠΟ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΙΚΟ ΚΑΙ Ν. ΥΠΕΧΩΔΕ

WORLD HISTORY /P.C

Europa.eu.int.scadplus/leg/